Oedeemtherapie

Behandeling van vochtophoping

Oedeemtherapie, ook wel complexe decongestieve therapie (CDG) genoemd, omvat het geheel aan interventies die zich richten op verminderen en stabilisering van oedeem en het verminderen van de met oedeem gepaard gaande klachten.

Indicaties

Werkwijze

Oedeem kan op alle plaatsen in het lichaam optreden en kan ontstaan door een aangeboren- of verworven probleem in de vochtafvoer. Tijdens een uitgebreid intakegesprek probeer ik er zo precies mogelijk achter te komen wat het achterliggende probleem is en wordt het gebied met oedeem opgemeten. Aan de hand van deze gegevens stellen we in overleg een behandelplan op.

Oedeemtherapie bestaat uit een combinatie van één of meer van de volgende interventies:

Manuele lymfedrainage (MLD): is een bijzondere vorm van massage, waarbij met specifieke handgrepen de vochtopname door de lymfevaten wordt gestimuleerd. Het functioneren van het lymfestelsel wordt bevorderd.

Fascietechnieken: is een vorm van stevige handgrepen om verklevingen in het onderhuidse bindweefsel los te maken. Bewegingsbeperkingen kunnen hiermee worden verminderd en littekens soepeler gemaakt. Het bevordert de doorbloeding en de opname van lymfevocht.

Ambulante compressietherapie (ACT): is het zwachtelen van de door oedeem gezwollen arm(en) of been/benen. De verbanden zorgen voor druk op het weefsel en in combinatie met beweging zorgt dit voor minder zwelling. De druk zorgt er enerzijds voor dat de bloedcirculatie wordt ondersteund en anderzijds dat de lymfeafvoer wordt bevorderd. Door zwachtelen vermindert de omvang van het aangedane ledemaat. Er wordt gezwachteld tot de abnormale zwelling weg is. Daarna wordt een meer blijvende vorm van compressie aangemeten om terugkeer van het vocht te voorkomen. ACT kan ook worden ingezet bij wonden, bijvoorbeeld bij een open been. Doordat de bloedcirculatie verbeterd en de afvalstoffen in het lymfevocht worden afgevoerd zorgt zwachtelen voor een snellere en betere wondgenezing.

Ademhalings- en bewegingsoefeningen: bevorderen de afvoer van lymfevocht.

Lymfetaping: daar waar het lastig is om te zwachtelen, kan gebruik worden gemaakt van lymfetaping. De tape trekt de huid een heel klein beetje omhoog, waardoor er in de huid en de onderliggende weefsels meer ruimte komt om het vocht zich te laten verplaatsen. In combinatie met ademhalings- en bewegingsoefeningen stroomt het vocht naar plaatsen waar het gemakkelijker opgenomen wordt.

Intermitterende Pneumatische Compressie (IPC-)Therapie: in de volksmond “lymfapress” genoemd, bestaat uit een compressiepomp in combinatie met een lucht gevulde meer-kamermanchet(ten). De afwisselende druk van deze kamers zorgt voor een pompbeweging. Deze pompbeweging zorgt er als het ware voor dat de lymfevaten worden gemasseerd. Het lymfevocht wordt op deze manier afgevoerd van een plek in het lichaam waar het lymfestelsel niet goed functioneert naar een deel van het lichaam waar het lymfestelsel wél goed functioneert.

Negatieve drukbehandeling: de LymphaTouch® verbetert circulatie van lymfevocht en structuur van het bindweefsel door gebruik te maken van negatieve druk. De instelbare druk (tussen 20 mmHg en 350 mmHg) en trillingsfrequentie (tussen 20Hz en 90Hz) maken elke behandeling comfortabel, pijnloos en effectief.

Therapeutisch Elastische Kous (TEK): in de volksmond steunkous genoemd, geeft tegendruk en zorgt ervoor dat het lymfevocht niet terugvloeit naar het reeds behandelde gebied. Het aanmeten van TEK is een logisch vervolg op het zwachtelen. Bij beginnend oedeem kan vaak direct een TEK worden aangemeten, zonder te zwachtelen.

Littekenmassage: een litteken kan de lymfeafvoer flink belemmeren, zelfs littekens bij het oedeemgebied. Denk bijvoorbeeld aan een keizersnede litteken dat de lymfeafvoer uit het been belemmerd, terwijl het oedeem is ontstaan t.g.v. de behandeling van een melanoom. Met andere woorden; ik bekijk de gehele patiënt en niet alleen het oedeemgebied.

Endermologie: de LPG wellbox heeft een krachtige aanzuiging i.c.m. bindweefselstimulatie.

Afhankelijk van de achterliggende problematiek duurt de behandeling weken, maanden of jaren. Bij aanvang start ik met een behandelfrequentie van 2x per week dat, wanneer mogelijk, wordt afgebouwd naar een onderhoudsfrequentie van 1x per maand tot 1x per jaar.

Chat openen
Hallo! Hoe kan ik je helpen?