Oncologische nazorg

Herstel van de huid na de behandeling van kanker

Als je de diagnose kanker krijgt heeft dit een enorme impact op jou en je naasten. Er komt veel op je af en je moet keuzes maken. Het gehele behandeltraject van kanker wordt je in het ziekenhuis begeleid, maar daarna voelen veel patiënten zich aan hun lot over gelaten. Na de behandeling, vaak bestaande uit operatie, chemotherapie en/of bestraling, klachten ontstaan van oedeem of verhardingen in het behandelde gebied en littekens.

Een huidtherapeut kan je helpen deze klachten te verminderen. Zij is een HBO opgeleide paramedicus in huid- en oedeemzorg, die de aangedane huid behandelt om klachten zoals vochtophoping, pijn, esthetische bezwaren of bewegingsbeperking te verminderen, op te lossen of te voorkomen die ten gevolge van de behandeling van kanker zijn ontstaan.

Indicaties

De meest voorkomende patiënten voor oncologische nazorg in de praktijk zijn vrouwen (of mannen) na de behandeling van borstkanker. Ook patiënten met andere vormen van kanker komen voor zoals hoofd-hals tumoren, darmkanker, prostaatkanker en huidkanker.

Werkwijze

Ik bied een breed scala aan behandelingen die ertoe bijdragen, dat pijn en lichamelijk ongemak verminderen en de zichtbare gevolgen van de operatie zoveel mogelijk worden weggenomen. Daarnaast heb ik aandacht voor de psychologische en sociale aspecten van het genezing- en verwerkingsproces. Door mijn behandelingen, advies, het stimuleren en ondersteunen van zelfmanagement en een luisterend oor hoop ik een actieve rol in het herstellen van het zelfvertrouwen en het accepteren van de lichamelijke veranderingen te kunnen bieden.

Een kort overzicht van de behandelmogelijkheden door de huidtherapeut:

Oedeemtherapie: ook wel complexe decongestieve therapie (CDT) genoemd omvat het geheel aan interventies om secundair lymfoedeem te verminderen en te voorkomen.

Littekentherapie: littekens die verkleurd, verdikt, verhard, verkleefd kunnen voor lichamelijke, esthetische en psychische problemen zorgen. Littekenmassage kan deze klachten verminderen en voorkomen.

Wondverzorging: na de operatie of door de bestraling kan de huid dusdanig zijn beschadigd dat er een wond achterblijft. Ook kan het voorkomen dat een chirurgisch gesloten wond open barst door een infectie. Ik heb veel ervaring met de behandeling van wonden i.c.m. oedeemtherapie.

Preventie en huidadvies: veel medische behandelingen en medicatie kunnen leiden tot, tijdelijke of blijvende, huidklachten zoals verkleuring, transpiratie en jeuk. Een huidtherapeut kan je passend advies geven om tijdens en na de behandeling van kanker de kwetsbare huid op de juiste manier te verzorgen.

Aanmeten elastische kousen of drukkleding: als onderdeel van oedeemtherapie zal een huidtherapeut ook, waar nodig, passende elastische kousen of drukkleding aanmeten om verergering secundair lymfoedeem te voorkomen.

Chat openen
Hallo! Hoe kan ik je helpen?