Privacyverklaring

PUUR HUIDZORG

Dit is de privacyverklaring van PUUR huidzorg, praktijk voor huid-, laser- en oedeemtherapie (hierna: “PUUR huidzorg”).

Hierin leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel.

PUUR huidzorg, gevestigd aan de Molenpolder 20, 3453 NZ te De Meern, kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PUUR huidzorg, en/of omdat u deze zelf bij het versturen van een e-mail, whatsapp of SMS bericht aan PUUR huidzorg verstrekt.

PUUR huidzorg verwerkt ook persoonsgegevens die worden verstrekt via het contactformulier op de website www.puurhuidzorg.nl en persoonsgegevens die wij ontvangen van verwijzers en andere partijen, zoals zorginstellingen, (para)medici e.d. met het verzoek tot behandeling.

PUUR huidzorg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Zorgverzekering en polisnummer
 • Huisarts en verwijzer
 • IP-adres
 • Document nr./type van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • Medische gegevens / patiëntendossier
 • Foto’s van huidprobleem of lichaamsdeel
 • Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelaanvraag of machtiging

Persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

PUUR huidzorg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan PUUR huidzorg uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

Voor het leveren van verzekerde zorg is het afstaan van uw persoonlijke- en medische gegevens en verwijzing of machtiging verplicht. In sommige gevallen kan de huidtherapeut uw huisarts of behandelend arts benaderen ter rapportage (terugkoppeling van behandeling) intercollegiaal overleg en/of casusbespreking.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen

PUUR huidzorg zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en zolang als wettelijk wordt voorgeschreven (twintig (20) jaar volgens de WBGO).

Verstrekking aan derden

PUUR huidzorg verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WEBSITEBEZOEK

Op de website van PUUR huidzorg (www.puurhuidzorg.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.puurhuidzorg.nl. PUUR huidzorg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

PUUR huidzorg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van PUUR huidzorg bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan PUUR huidzorg te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PUUR huidzorg heeft hier geen invloed op.

PUUR huidzorg heeft Google geen toestemming gegeven om via PUUR huidzorg verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@puurhuidzorg.nl.

PUUR huidzorg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Beveiliging

PUUR huidzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PUUR huidzorg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over deze privacyverklaring of de beveiliging van door PUUR huidzorg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met PUUR huidzorg via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

PUUR huidzorg – praktijk voor huid-, laser- en oedeemtherapie
Correspondentieadres: Molenpolder 20, 3453 NZ De Meern
Vestigingsadres: Molenpolder 20, 3453 NZ De Meern

Inschrijving handelsregister KvK: 57298955
BTW identificatienummer: NL002050313B51
Telefoon: 06 16 50 11 79
E-mailadres: contact@puurhuidzorg.nl

Huidtherapeut: Suzan de Groot
KP registratienummer: 59911861788
NVH registratienummer: 500671

Huidtherapeut: Irma van Rossum
KP registratienummer: 39106150988
NVH lid nummer: 520546

Chat openen
Hallo! Hoe kan ik je helpen?